Skip to content

Merethe Ulveseth

Utdannet jordmor fra 2012. Jobber som bedriftsjordmor i Salutis HMS og på fødeavdelingen i Bergen. Masterstudent på universitetet i Bergen med tema Helseledelse, økonomi og kvalitetsforbedring

Kun 5-10 % av gravide har en medisinsk diagnose som ikke er forenelig med et aktivt arbeidsliv. Likevel står gravide i dag for 1/3 av alt sykefravær blant kvinner mellom 20-40 år. Med forebyggende samtaler og en «gravidpolicy» forankret i ledelse, kan fraværet i denne gruppen reduseres betraktelig.

– Hvem er den gravide i 2019?
– Hvordan responderer de på ledelse?
– Hva virker? Viktigheten av systematikk og forebyggende trepartsamtaler.