Skip to content

Kolbjørn Jensen

– Fra fravær til nærvær. De fleste som er borte fra jobben er ikke syke, hevder Kolbjørn. Dette er et veldig aktuelt tema nå som er det er stort søkelys på å få ned sykefraværet i norsk arbeidsliv. Samarbeidet om IA- avtalen er i spill dersom sykefraværet i Norge ikke går ned.

Det er en sort/hvit stillingskrig der bildet tegnes som om at du er frisk hvis du er på jobb, og du er syk hvis du ikke er det. Antall sykemeldingsdager MÅ ned i norsk næringsliv. Sykefraværet koster milliarder.

Mange næringslivsledere fokuserer på dette og det er sterke krefter i sving for å “få bukt med sykefraværet”.

Det er forslag ute på karensdager og andre tiltak som tydeligvis skal få sykefraværet ned.

Det virker ikke!

Fordi de fleste som er borte fra jobben ikke er syke. De velger å bli borte av årsaker vi kan gjøre noe med. Men vil vi gjøre noe med det?

Kolbjørn dykker ned i fraværsbildet, bransjer, typer og særegenheter innenfor fravær, årsaker og tiltak. Han vil komme med eksempler på noen litt sære sider av fraværet.

Kolbjørn vil se på leders rolle, arbeidstakers rolle og fellesansvaret alle har, og hvordan det kan ligge til grunn for å skape den kulturen som øker nærvær.

Hva kan vi velge for løsninger og ordninger i vår bedrift?

– Jeg er opptatt av å bevisstgjøre deg og dine på hva fravær er, hvordan det arter seg og hvordan dere kan endre fokus fra å være opptatt av (syke)fraværet til å fokusere på hva som skaper tilstedeværelse. Det er her det ligger, mener Kolbjørn.