Skip to content

Kay Ellingsen

Med en kundemasse på 20 000 personer i 1400 bedrifter har Kay Ellingsen gleden av å være en av de mest erfarne utviklere i Skandinavia innen omstilling og vekst.

Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med «laserfokus» på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet, hvor han har over 21 års erfaring fra forbedringsprosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker.

Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay sine kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter, hvor han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay har også vært faglærer på Markedshøgskolen innen relasjonsledelse og personlig salg.

Kay vil i sitt foredrag fortelle om følgende punkter:

– Lederstiler som skaper sykefravær.
– Skal du gi ris eller ros når din medarbeider er sykmeldt?
– Prestasjonskultur: Hvordan skape forutsetninger for at dette er mulig?
– Hva er situasjonsbestemt kommunikasjon?
– Hvordan forstå atferd, tilpasse sin kommunikasjon?
– Hvordan ta hensyn til medarbeiderens måte å kommunisere på?
– Refleksjon over egen atferd er nødvendig for å kunne følge opp sykefravær.