Skip to content

Samarbeid. Samspill. Samskaping.

Alle som driver med tjenester innen drift- og serviceområdet vet det godt: Det er menneskene det kommer an på.
Gode tjenester koker ned til samarbeid.

Den norske modellen for arbeidslivet er basert på samarbeid og samspill mellom parter med ulike interesser. Norsk næringsliv og offentlig virksomhet er på topp i verden når det gjelder produktivitet og innovasjon. Dette handler mye om at det er etablert gode former og arenaer for samarbeid i det daglige og når det virkelig gjelder. På sitt beste gir samspillet og samskapingen mellom kommuner, fylker og statlige virksomheter og lokalt næringsliv nye løsninger, kvalitet og effektive tjenester.

Lederkonferansen Bygg Ren Verdi 2023 vil utforske dette:
Hvordan få til samarbeidet, samspillet og samskapingen internt i egen virksomhet, lokalsamfunn og med næringslivet?
Hvilke verdier vil vi skape og hvordan skape disse verdiene sammen?

PROGRAM

11:00 Åpning av konferansen
Det serveres kaffe, te, og frukt

11:05-11:15 Konferansier Christian Eek-Jensen

11:15-12:00 Kjetil André Aamodt Du blir ikke god alene

12:00-12:45 Bård Fyhn Effektivt samarbeid – gjennom trygghet

12:45-13:15 Johannes Heggland Ingen er bare det du ser – om blindsoner, synlighet og samhandling

13:15-14:30 Lunsj og innsjekk
Lunsjbuffet

14:30-16:00 Innlegg og panelsamtale
Erfaringer og perspektiver: samarbeid, samspill og samskaping
Marit Spicer, Husøkonom, OsloMet
Vegar Sandstrak, Head of FM Platform Norway, Sodexo
Eva Lander, Seksjonsleder, Sykehuset i Vestfold HF
Stein Erik Rønneberg, Daglig leder, Cleanhub
Hege Wilsbeck, Direktør Renhold, Insider Facility Solutions

16:00-18:00 Leverandørmesse
Det serveres småmat og drikke

19:30 Åpent medlemsmøte NHO Service og Handel
Observation Lounge

20:30 Middag
Color Fantasys fantastiske buffet

07:00-09:45 Frokost

09:00-10:00 Parallellsesjoner

Spor 1: Bygg fremtidens kompetanse, fagsjef Ingeborg Malterud, NHO Service og Handel

Spor 2: Workshop i Storytelling, Christian Eek-Jensen

10:00-13:30 Muligheter for å gå i land i Kiel

13:30-14:15 Olav Haraldseid, ekspert på endringsledelse og hvordan bygge
en kultur for gode prestasjoner

14:15-14:45 Christian Eek-Jensen, kommunikasjonsgrep som styrker kulturen

15:00-17:00 Leverandørmesse
Det serveres tapas og drikke

18:00-18:45 Medlemsmøte NFSR

19:30 Aperitiff og prisutdeling

20:30 Festmiddag

07:00-09:45 Frokost

10:00 Båten ankommer Oslo

 

KOM I KONTAKT MED OSS

Bygg Ren Verdi arrangeres av: